Мозила је објавила ново ажурирање за Thunderbird

1. Фебруар 2019
Критично

Мозила је објавила нова ажурирања за откривене рањивости свог производа Thunderbird. Нападач може злоупотребити откивене рањивости у циљу преузимања контроле над системом.

СРБ-ЦЕРТ препоручује свим корисницима да изврше ажурирање верзије  Thunderbird 60.5 како би спречили могућу злоупотребу откривене рањивости.

 

Архива