Počeo upis u Evidenciju operatora IKT sistema od posebnog značaja

19. Februar 2020

Obaveštavamo operatore IKT sistema od posebnog značaja u Republici Srbiji da su u obavezi da se upišu u Evidenciju operatora informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, a u skladu sa odredbama Zakona o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RSˮ br. 6/16, 94/17 i 77/19) i Pravilnika o podacima koje sadrži evidencija operatora informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj 9/20).

Rok za upis u Evidenciju je 12. maj 2020. godine.

IKT sistemi od posebnog značaja definisani su članom 6. Zakona o informacionoj bezbednosti, kao sistemi koji se koriste:

1) u obavljanju poslova u organima vlasti;

2) za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti, u smislu zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti;

3) u obavljanju delatnosti od opšteg interesa i drugim delatnostima, koje su bliže definisane Uredbom o utvrđivanju Liste delatnosti u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 94/19).

4) u pravnim licima i ustanovama koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave za obavljanje delatnosti iz tačke 3).

 

Zahtev za upis u Evidenciju se dostavlja u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi overenog digitalizovanog akta, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument, na elektronsku adresu nadležnog Ministarstva evidencijaiktsistema@mtt.gov.rs.

Zahtev za upis podataka u Evidenciju podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za upis podataka u evidenciju IKT sistema od posebnog značaja.

O podacima koji se upisuju u Evidenciju više na linku www.mtt.gov.rs/evidencijaiktsistema

Sajt www.cert.rs koristi „kolačiće“ (cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ako nastavite da pretražujete sajt, pristajete na upotrebu „kolačića“.

Saznajte više